"Den Europæiske Union skal styrkes som et rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed". (EU-kommissionen)


Danmark aktuelt:
Åbning af EUBWs første danske
registreringscentral: I Horsens!


Vi er medlemmer af Borderpol- The World Border OrganisationWorld Border Security Congress
Casablanca Morocco on 21st-23rd March 2017be a web patrol — save your border {European Border Watch}